Collegium Culinarium
~ CC-Kilta ~

  

Kokouspöytäkirjat

VUOSIKOKOUS

m/s Viking XPRS 12.3.2017

Esityslista:

1.     Kokouksen avaus  klo. 11.30

2.     Valitaan kokoukselle puheenjohtaja

-        puheenjohtajana Markku Häiväläinen

3.     Valitaan kokoukselle sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

-        sihteerinä Taru Uotila

-        Erdal Bedretdin ja Esa Viitikko toimivat pöytäkirjan tarkastajina ja ääntenlaskijoina

4.     Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

-        kutsu lähetetty 22.2.2017 todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

5.     Esityslista hyväksyttiin

6.     Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä vuodelta

-        Jari Voutilainen esitteli

-        Huomautettiin että vuoden hovimestarikilpailu pitää poistaa Killan esittelytekstistä tai sitten kilpailua on taas alettava järjestää

7.     Esiteltiin edellisen tilikauden tilinpäätös ja toiminnantarkastajien siitä antama lausunto

8.     Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta päättyneeltä tilikaudelta

-        esitettiin että jatkossa tase ja tilinpäätös tulisi toimittaa osallistujille kokouskutsun liitteenä tai ainakin ennen kokousta

-        Miklin saatavia vielä 3700 €, ehdotettiin sanktioita väärinkäytöksistä

-        Jäsenistön huutokauppamaksut laskutetaan jatkossa välittömästi, nyt vuosijuhlan huutokauppatulot vielä laskuttamatta

9.     Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille päättyneeltä tilikaudelta

-        Yhteensä saatavaa vielä n. 8000€, kiitos kuitenkin edelliselle hallitukselle

10.  Hyväksytään yhdistyksen uudet jäsenet

-        uusi tukijäsen Pasi Puustinen Sinebrychoffilta

11.  Ilmoitusasiat

-        Matti Arajärvi kertoi tulossa olevan viinimatka Portugaliin syyskuussa. Lisätietoja ja ilmoittautuminen seuraa myöhemmin.

12.  Kokous päätettiin klo. 14.00

  

 

 

VAALIKOKOUS

Tekniska salit 13.11.2017  
 
1. Kokouksen avaus kokous todettiin asianmukaisesti koolle kutsutuksi/ pj Markku Häiväläinen  
2. Valittiin kokoukselle sihteeri: Riitta Vesterinen ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa: Kari Tynninen ja Kristian Engström
3. Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksyttiin kokouksen esityslista
5. Päätettiin hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkiosta. Käytäntö jatkuu ennallaan
6. Valittiin kaksi uutta jäsentä hallitukseen erovuoroisten Maarit Rantamäen ja Jyrki Kemppaisen tilalle. Valittiin Matti Arajärvi ja Jyrki Kemppainen. Heille varajäseniksi Maarit Rantamäki ja Kari Tynninen erovuoroisten varajäsenten Erkki Melonin ja  Stefan Vesterinen tilalle  
7. Hyväksyttiin yhdistyksen uusi kannatusjäsen Alf Dernjatin
8. Vahvistettiin seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
9. Vahvistettiin toimintasuunnitelmaan perustuva talousarvio
10. Määrättiin varsinaisten jäsenten ja tukijäsenten liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus. Maksut pysyvät ennallaan./ 150 €, 80 € ja 50 €
11. Päätettiin Miklin käyttökorvaukset vuonna 2018. Mikli-toimikunna vastaava Erdal Bedretdin jatkaa tehtävässään
12. Valittiin kaksi toiminnantarkistajaa, joista toinen on yhdistyksen jäsen ja  yksi varatoiminnantarkastaja. Nykyiset Matti Saari, Mikko Kääriä ja varalle Matti    Hyvönen jatkavat 2018
13. Muut kokousasiat - jäsenistön hallitukselle ennen kokousta ilmoittamat asiat. Ei muita asioita
14. Ilmoitusasiat - Joululounas 26.11.2017 ravintola Wanha Mylly - Vuosijuhla 5 - 6.1.2018 hotelli Clarion
15. Päätettiin kokous     
 
 

  

VAALIKOKOUS                                    

                    

Sinebrychoff, Keravan tehdas 12.11.2018

                                                     

 

 1. Puheenjohtaja Markku Häiväläinen avasi kokouksen klo 18:05.
 2. Kokouksen sihteeriksi valittiin Maarit Rantamäki ja pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänteenlaskijoiksi Pentti Vesterinen ja Esa Viitikko.
 3. Kokouksen todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 4. Esityslista hyväksytty yksimielisesti.
 5. Hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavat palkkiot päätettiin pitää ennallaan. Kiltaveli Matti Arajärvi esitti ehdotuksen hallituksen jäsenille maksettavasta 20€ kulukorvauksesta per kokousosallistuminen, mutta tämä ei saanut kannatusta.
 6. Erovuorossa olleet Riitta Vesterinen ja Antto Meloni jatkavat hallituksen jäseninä seuraavat 2 vuotta ja eroa pyytäneen Jyrki Kemppaisen tilalle valittiin tämänhetkinen varajäsen Maarit Rantamäki. Hallituksen uusiksi varajäseniksi valittiin Jere Partanen ja Jaana Mäkinen, ja Maarit Rantamäen tilalle Stefan Sjöblom.
 7. Hyväksyttiin yhdistyksen uudet varsinaiset – ja kannatusjäsenet:

Tero Löfgren- varsinainen jäsen

Kalevi Saarinen – varsinainen jäsen

Juhani Sneck - tukijäsen

Marjut Ronkainen - tukijäsen

 1. Vahvistettiin seuraavan vuoden toimintasuunnitelma. Lisäksi Riitta Vesterinen avasi kiltailta ja Savon alueen yritysten aktivoinnin lisätietoja strategian päivityksen aikana.
 2. Vahvistettiin toimintasuunnitelmaan perustuva talousarvio.
 3. Varsinaisten jäsenten ja tukijäsenten liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus päätettiin pitää ennallaan: tukijäsen 150€ / varsinainen jäsen 80€ / hallitus, ex-puheenjohtajat ja eläkeläiset 50€ per vuosi.
 4. Miklin käyttökorvaukset vuodelle 2019 kuten kuluvanakin vuonna:

Juhannusviikko 21.6. - 29.6.2019 270 € / vk

High Season 29.6. - 17.8.2019 240 € / vk

Muu kesä 220 € / vk

Talvikausi 26.10.2019  - 2.5.2020 250 € / vk

Kiltatupa petipaikka 30 € / henkilö / vrk (juhannuksena 40 € / henkilö / vrk)

Varastokoppi 30 € / vuosi

Buster (pieni) 5 € / vrk

 1. Toiminnantarkistajiksi valittiin Matti Saari ja EsaViitikko, ja varatoiminnantarkastajaksi Matti Hyvönen.
 2. Riitta Vesterinen esitteli strategiaryhmän etenemistä seuraavista näkökulmista:

1. Mitä haluamme tarjota jäsenillemme?

* yksittäisiä tapahtumia, joissa korostuu yhdessä tekeminen

* verkostoitumisesta (tukijäsenet, kollegayhdistykset, oma jäsenistö)

* koulutukset (ammattiin liittyvät luennot, tastingit, muut luennot mm yrittäjyys)

* alamme historian tuntemus (yleissivistävät tekemiset)

* viihteellisyys (juhlat, retket, pop-up ravintolatekemiset)

* uusiin ihmiseen tutustumiset, ystävyys lähtökohtaisessa (vrt verkostoituminen)

* kansainvälisyys (Perhon rooli)

2. Kuinka saavutamme tavoitteemme?

* kokoukset uusiin paikkoihin

* tiedottamisen merkitys hyvissä ajoin. Oma jäsenistö ja tarvittaessa muut kumppanit

* luennot (ulkopuoliset asiantuntijat ja omat osaajat)

* toimikunnat ideoimaan ja toteuttamaan (kokous, vuosijuhla, perhe- ja yhdistystapahtumat)

* satsataan työssäkäyviin, mutta myös seniorit ja mentorit esiin, vertaistuki

* oppilaitokset, mm tutkimusyhteistyö ja oman osaamisen jakaminen

* kiltacorner (FB, Instagram)

3. Sisältö ja toteutustavat ovat suunniteltuina

- keitä ovat ne ryhmät tulevaisuudessa, joita haluamme kutsua mukaan toimintaan? Miten se tapahtuu, kanavat, muut keinot?

4. Vaatiiko uudet toimintamme nimen- tai/ ja sääntömuutosta?

5. Miklin oma strategia tullaan tekemään, kun killan yleinen toimintamalli on saatu kuntoon; hovimestarin ja alan arvostus yleensä. (Pro-kilpailu, Skills, Taitaja)

 1. Ilmoitusasiat:

-        Joululounas 9.12.2018 ravintola Perho

-        Drinkkikoulu Shaman Spirits 12.12.2018 klo 18-21

-        Vuosijuhla 4-5.1.2019 Hyvinkään Sveitsissä

 1. Markku Häiväläinen päätti kokouksen klo 18:27

Collegium Culinarium / CC-Kilta ry

Isokaari 10
00200 HELSINKI
cc.kilta@kolumbus.fi
044 2319 600

Kirjaudu sisään